Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΕΛΠ 21 - ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2004

Θ.Ε. Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2004


Θέμα 1ο

Αναφέρετε

Α. τους δυο θεματικούς κύκλους που διέκρινε η έρευνα στο θεματικό υλικό της Οδύσσειας

Β. τρία στοιχεία αφηγηματικών τρόπων και τεχνικής στη σύνθεση των ομηρικών επών. Περιγράψτε σύντομα το καθένα από αυτά. (Μονάδες Α: 16, Β: 9)


Θέμα 2ο

Να σχολιάστε τους παρακάτω όρους σε τρεις περίπου σειρές τον καθένα:

παρθένεια, λογογράφοι, συναξάριον, Β Σοφιστική

(Μονάδες 20)


Θέμα 3ο

Σαν πoιο άφησα στη μέση απ’ όσα μ΄ έκαμαν

να συγκαλέσω το λαό στη σύναξη;

Μπρος στου Καιρού το δικαστήριο μάρτυρα

άριστον έχω την τρανή μητέρα εγώ

των θεών του Ολύμπου, τούτη δω τη μαύρη Γη,

που πάνωθέ της πέτρες σήκωσα πολλές,

χρεών σημάδια• σκλάβα πρώτα αυτή ‘τανε

και τώρα λεύτερη είναι. Κι Αθηναίους πολλούς,

που δίκια ή άδικα είχαν πουληθεί μακριά,

στη θεόχτιστη πατρίδα τους ξανάφερα.

Άλλοι, που χρέη αβάσταχτα τους πιέζανε,

μόνοι είχαν φύγει και, γυρνώντας δω κι εκεί,

την αττική τους γλώσσα είχαν ξεχάσει πια,

κι απ΄της σκλαβιάς άλλοι υπόφεραν τη ντροπή

εδώ στον τόπο, μπρος στο αγρίεμα τρέμοντας

των αφεντάδων. Όλους τους λευτέρωσα.

Και βία μαζί και δίκιο συνταιριάζοντας

τα ‘φερα τούτα εγώ ως την άκρη δυνατά,

έτσι όπως είχα τάξει. Νόμους όρισα

ίδιους για τους μεγάλους και για τους μικρούς

το δίκιο δρόμο στον καθένα δείχνοντας.

Αν τη βουκέντρα κάποιος άλλος έπιανε,

άνθρωπος φιλοχρήματος, κακόβουλος,

αντίς για με, το λαό δεν θα τον δάμαζε•

γιατί αν παραδεχόμουν όσα θ’ άρεσε

σ’αυτούς εδώ να πάθουνε οι αντίπαλοι

κι όσα για τούτους βάζαν οι άλλοι με το νου,

η πόλη απ’ άντρες πλήθος θα ‘μενε ορφανή.

Γι αυτό άμυνα κρατούσα απ’ όλες τις μεριές,

λύκος ζωσμένος από σκυλολόι πυκνό


Διαβάστε το παραπάνω απόσπασμα. Αναφέρετε το όνομα του συγγραφέα, το γραμματειακό είδος στο οποίο εντάσσεται και πείτε σε ποια γεγονότα αναφέρεται. Αποδώστε σύντομα τις πολιτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις που προβάλλει ο ποιητής. (Μονάδες 30)


Θέμα 4ο

Βασικές διαφορές μεταξύ βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας. Δώστε δύο εκπροσώπους από το κάθε είδος.


(Μονάδες 25)Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ιουνίου 2004Θέμα 1ο

Α. Δώστε τις βασικές αρχές που δικαιολογούν τη θεωρία της προφορικής δημιουργίας και διάδοσης των ομηρικών επών

Β. Δώστε το βασικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το ύφος των ομηρικών επών

(Μονάδες Α: 16, Β: 9)Θέμα 2ο

Να σχολιάστε τους παρακάτω όρους σε τρεις περίπου σειρές τον καθένα

προσόδιο, νουβέλα, μενίππειοι διάλογοι, Χριστός Πάσχων

(Μονάδες 20)Θέμα 3ο

Η 2η παράγραφος από το κείμανο των Ελληνικών του Ξενοφώντα (σ. 401)


Αναφέρετε τον συγγραφέα, τον τίτλο, το γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το απόσπασμα και σε ποια ιστορική περίοδο αναφέρεται.

Εντοπίστε ένα επιχείρημα που κατά τη γνώμη σας δικαιολογεί ή δεν δικαιολογεί τη δράση του Αλκιβιάδη.

(Μονάδες 30)Θέμα 4ο


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημώδους βυζαντινής γραμματείας και σε ποια ιστορική περίοδο αυτή αναπτύχθηκε.

(Μονάδες 25)

Δεν υπάρχουν σχόλια: