Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

ΕΛΠ 22 - Θέματα τελικών εξετάσεων ακαδ. έτους 2011-2012

Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 22
Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη
από την Αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012


Α. Θέματα για εκτενή ανάπτυξη (4 βαθμοί)

1. Κατά την ελληνική αρχαιότητα διατυπώθηκαν αστρονομικές θεωρίες με δύο διαφορετικούς προσανατολισμούς. Εκείνες που ήθελαν τη Γη στο κέντρο του κόσμου και εκείνες που μετατόπισαν το κέντρο του κόσμου έξω από αυτή.

    α. Στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης περιγράψτε τις πλατωνικές αντιλήψεις για την Αστρονομία. 
        Ποια ήταν η επίδρασή τους στην ελληνική αστρονομία; (2,5 μονάδες)

    β. Ποια ήταν η ηλιοκεντρική υπόθεση του Αρίσταρχου; Γιατί η ηλιοκεντρική θεωρία δεν βρήκε
        υποστηρικτές στην Αρχαιότητα; (1,5 μονάδα)

2. Πώς αντιμετωπίζεται από τον Σωκράτη το πρόβλημα της ακράτειας.


Β. Θέματα για σύντομη απάντηση (6 βαθμοί)


1.  Περιγράψτε τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία παρουσιάστηκε και εξελίχτηκε η ζωή κατά τον   
     Αναξίμανδρο.

2.  Ποια είναι η σχέση ηθικής και πολιτικής κατά τον Αριστοτέλη.

3.  Ποια είναι τα τρία μέρη της ψυχής κατά τον Πλάτωνα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους.

4.  Η έννοια της "φύσης" στα ιπποκρατικά κείμενα.

5.  Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου του Μεθόδιου Ανθρακίτη.
Δεν υπάρχουν σχόλια: