Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

ΕΠΟ 20 - Τελικές Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2013 - 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΟ 20 - Ιούνιος 2014

Να απαντηθεί το ένα (1) από τα δύο θέματα.

Θέμα 1ο:

A. Στην απεικόνιση των προσώπων, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καταδεικνύουν την κοινωνική τάξη των απεικονιζόμενων μέσα από στοιχεία που συσχετίζονται με το περιβάλλον και τις δραστηριότητές τους. Ο καλλιτέχνης μπορεί είτε να εστιάσει σε αυτά τα χαρακτηριστικά είτε να τα παρουσιάσει με μια αδιαφορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και ο ζωγράφος ή ο γλύπτης παίρνει μια συγκεκριμένη προσωπική στάση απέναντι σε αυτά.
Αναφέρετε δύο παραδείγματα από την ζωγραφική ή την γλυπτική (από διαφορετικές εποχές το καθένα) και συγκρίνετε: τους εικαστικούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης για να δείξει αφενός το περιβάλλον και την κοινωνική θέση του εικονιζόμενου και αφετέρου για να εκφράσει την προσωπική του άποψη.

Β. Ο Ααρών Κόπλαντ αναφέρει: "Από μια άποψη η ιστορία της σύγχρονης μουσικής είναι η ιστορία της σταδιακής απομάκρυνσης από τη γερμανική μουσική παράδοση του προηγούμενου αιώνα" (Machlis, Η απόλαυση της Μουσικής, σελ. 362).  Σχολιάστε την παραπάνω πρόταση ως προς τη μουσική του πρώιμου εικοστού αιώνα.

Γ. Η ιστορία της αρχιτεκτονικής βρίθει εντυπωσιακών κτισμάτων με στόχο την ικανοποίηση είτε των πλουσίων της πολιτείας είτε της εκκλησίας.  Τον 20ο αιώνα όμως, εμφανίζεται μια φιλοσοφία αρχιτεκτονικής που αφορά το μέσο άνθρωπο.  Γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει τον 20ο αιώνα;


Θέμα 2ο:

Ο ορθολογισμός είναι μια βασική αρχή που διέπει τον Ευρωπαικό πολιτισμό. Στις τέχνες παίζει καθοριστικό ρόλο σε διαφορετικές εποχές από την Αναγέννηση ως σήμερα.
Στην εποχή της Αναγέννησης, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι χαρακτηρίζεται ως 'ο καλλιτέχνης ερευνητής' (ΕΑΠ, τομ. Α', σ.103).
Το κλασικό βιενέζικο ύφος στη μουσική των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν χαρακτηρίζεται από μια κεντρική αρχή, σε αντιστοιχία με τις αρχές του κλασικού ύφους του 18ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία "η οργάνωση των φράσεων και των τμημάτων γινόταν βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο χαρακτηριζόταν από διαλεκτική αντίθεση των '
θεμάτων'" (ΕΑΠ, τομ.Γ', σ. 136) - η κλασική φόρμα σονάτας -.
Στην αρχιτεκτονική του Νεοκλασικισμού "τα κτίρια διακρίνονται για την καθαρότητα του όγκου τους, διακοσμούνται με αετώματα, κίονες και λεπτομέρειες από τους κλασικούς ναούς" (EΑΠ, τομ. Α', σ. 199).
Έχοντας ως άξονα προβληματισμού τη σχέση ορθολογισμού-καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναπτύξτε τα εξής:

A. Επιλέξτε ένα έργο του Ντα Βίντσι για να εξηγήσετε μέσα από την περιγραφή του τους τρόπους με τους οποίους ο ερευνητής 'διεισδύει' στον δημιουργό.

Β. Περιγράψτε τρόπους με τους οποίους τα χαρακτηριστικά της καθαρότητας, απλότητας, συμμετρίας και ισορροπίας (κλασικό ύφος) αναπτύσσονται στα κουαρτέτα εγχόρδων και τις συμφωνίες των τριών μεγάλων συνθετών της κλασικής περιόδου.

Γ. Επιλέξτε ένα έργο της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής για να δείξετε τους τρόπους με τους οποίους η αναφορά στην κλασική αρχαιότητα συμβαδίζει με τον ορθολογισμό.____________
(Σημείωση:  Συζήτηση για τα θέματα που έπεσαν φέτος στις τελικές εξετάσεις της ΕΠΟ 20 έχει ανοίξει εδώ.)Δεν υπάρχουν σχόλια: