Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΠ 22 - Θέμα 3ης γραπτής εργασίας 2011-12

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΠ 22
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-12

ΘΕΜΑ 3ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ελληνική λογιοσύνη κατά τους 17ο και 18 αιώνα επιχειρεί την εκ νέου γνωριμία της με την αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη, κυρίως μέσω των ιδεών που φτάνουν σε αυτή από τη Δύση.
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται ένα ρεύμα μελέτης της αριστοτελικής σκέψης που καθορίζεται κυρίως από το έργο του Θεόφιλου Κορυδαλλέα αλλά και τη συμβολή εξίσου σημαντικών λογίων όπως του Μελέτιου Συρίγου, του Νικόλαου Κούρσουλα, του Γεράσιμου Βλάχου, του Σεβαστού Κυμηνίτη κ.α. Αυτοί σχολιάζουν, επικροτώντας ή επικρίνοντας τις απόψεις του Κορυδαλλέα σε σχέση με την αριστοτελική φυσική φιλοσοφία.
Με βάση αυτή την παραδοχή
α) Περιγράψτε τις διεργασίες και τις ζυμώσεις που συγκροτούν το «νεοαριστοτελικό» ρεύμα κατά την κορυδαλλική και μετακορυδαλλική περίοδο.
β) Διερευνήστε ποιος είναι ο στόχος της προσπάθειας για την άμεση επανασύνδεση του νεότερου ελληνισμού με την αρχαία ελληνική σκέψη από τους Έλληνες λογίους χωρίς κάποια αναφορά εκ μέρους τους στο Βυζάντιο.
γ) Εξηγήστε πως προσλαμβάνεται το έργο του Κορυδαλλέα και κατ’ επέκταση η αριστοτελική φιλοσοφία κατά τον 18ο αιώνα τόσο από την επίσημη εκκλησία όσο και από τους λόγιους κύκλους της εποχής. Αναφερθείτε ιδιαίτερα στη στάση του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ιώσηπου Μοισιόδακα.

Έκταση: 2.000 – 2.500 λέξεις
Παράδοση: έως Τρίτη 20-03-2012

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ε.Α.Π.
Βιρβιδάκης Σ.., Ενότητα 8.1 « Η περίοδος της Τουρκοκρατίας», στο: Σ. Βιρβιδάκης κ.ά., Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα, τ. Α΄, Πάτρα: Ε.Α.Π., 2000, σσ. 385-399.
Γ. Χριστιανίδης κ.ά., Ελληνική Φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα έως τον 20ό Αιώνα, τ. Β΄, Πάτρα: Ε.Α.Π., 2000, Ενότητα 9.2 «Η κυριαρχία του Αριστοτελισμού», και ενότητα 9.4.2 «Ευγένιος Βούλγαρης: η ιδιοποίηση του νέου επιστημονικού λόγου», σσ. 324-329 και σσ. 340-348.

ΛΟΙΠΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, 2000, σσ. 29-34.
Πατηνιώτης Μανώλης, «Οι “Pestifarae Questiones” του Κυρίλλου Λουκάρεως και η ανάδυση του κορυδαλικού προγράμματος», στο Γ.Ν. Βλαχάκης και Ευθ. Νικολαΐδης (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου, Βυζάντιο-Βενετία-Νεώτερος Ελληνισμός, Αθήνα, 2011, σσ. 211-244.
Πατηνιώτης Μανώλης, Εκλεκτικές συγγένειες, Ευγένιος Βούλγαρις και Θεόφιλος Κορυδαλέας, Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας, (26), 2004, σσ. 27-78 και στο διαδίκτυο http://users.uoa.gr/~mpatin/Corfu.pdf
Πέτσιος Θ. Κώστας, Η περί Φύσεως συζήτηση στη Νεοελληνική Σκέψη., Όψεις της φιλοσοφικής διερεύνησης από τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, β’ έκδοση, Ιωάννινα, 2003, σσ. 137-176.
Τσιότρας Ι. Βασίλειος, Η εξηγητική παράδοση της «Γεωγραφικής Υφηγήσεως» του Κλαυδίου Πτολεμαίου: επώνυμοι σχολιαστές, ΜΙΕΤ, 2006, σσ. 225-248.
Ψημμένος Κ. Νίκος, « Η “εκ παλαιών και νεωτέρων ερανισθείσα” Προθεωρία της “Εισόδου Φυσικής Ακροάσεως» του Θεοφίλου Κορυδαλέως», στο: Πρακτικά Συνεδρίου, Οι επιστήμες στον ελληνικό χώρο, Αθήνα, 1997, σσ. 143-147.http://users.uoa.gr/~mpatin/Corfu.pdfusers.uoa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: