Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΠ 22 - Θέμα 2ης γραπτής εργασίας 2011-12

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΠ 22
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-12


ΘΕΜΑ 2ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλίο 4 (1123a34–1125a35), και αφού έχει αναλύσει μια σειρά ηθικών αρετών, πολλές από τις οποίες είναι εξαιρετικά οικείες και στον σύγχρονο αναγνώστη, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει και ορίζει την αρετή της μεγαλοψυχίας. Η τελευταία κατέχει μια εξαιρετικά διακεκριμένη θέση ανάμεσα στις αρετές του πολιτικού βίου, για την αξία του οποίου, ωστόσο, ο ίδιος Αριστοτέλης είχε εξαρχής διατυπώσει ορισμένες επιφυλάξεις (Βιβλίο 1, 1095b14-1096a10). Να μελετήσετε τα παραπάνω χωρία και να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
1.      Πώς ορίζεται η αρετή της μεγαλοψυχίας; Αναλυτικότερα, ποια είναι η σχέση της με τις υπόλοιπες αρετές; Πώς συνδέεται με το καλόν; Ποιες είναι οι επιμέρους εκφάνσεις της; Πώς περιγράφεται  με βάση την αρχή της μεσότητας;
2.      Πώς ενσωματώνεται η εξύμνηση της αρετής της μεγαλοψυχίας στη γενικότερη αριστοτελική θεώρηση για τον πολιτικό βίο;
3.      Ποιες είναι εκείνες οι αλλαγές στην ηθική μας σκέψη που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε, σήμερα, κατά πόσον η αριστοτελική μεγαλοψυχία συνιστά μια αμφισβητήσιμη, ή όχι, αρετή;

Έκταση: 2.000 - 2.500 λέξεις
Ημερομηνία παράδοσης: Έως την Τρίτη 17-01-2012


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Βιβλία Α΄ - Δ΄, μετφρ. Δ. Λυπουρλής, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2006 [σσ. 137-141, 570-591]
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΑΠ
1. Στ. Βιρβιδάκης και Αικ. Ιεροδιακόνου (επιμ.), Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη, Α΄ τόμος, Πάτρα: ΕΑΠ, 2000 [Κεφάλαιο 4.3.: Π. Κόντος, «Αριστοτέλης, Ηθική και πολιτική φιλοσοφία», σσ. 206-211]
2. M. Vegetti, Ιστορία της Αρχαίας φιλοσοφίας, Αθήνα: Τραυλός, 2000 [σσ. 244-255]
ΛΟΙΠΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. I. Düring, Ο Αριστοτέλης, τόμος Β΄, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994 [σσ. 237-260]
2. Π. Κόντος, Η αριστοτελική ηθική ως οντολογία, Αθήνα: Κριτική, 2000 [σς. 88-97]
3. B. Snell, Η ανακάλυψη του πνεύματος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1984 [σσ. 217-256]
4. Σ. Αβέριντσεφ, «Ταπείνωση και αξιοπρέπεια του ανθρώπου», Εκηβόλος, 16-17, 1987, 1575-1604.


Δεν υπάρχουν σχόλια: