Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

ΕΛΠ 12 - Δεσμοί βυζαντινής με αρχαιοελληνική τέχνη


Θέμα: 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η τέχνη του Βυζαντίου διατήρησε διαχρονικά δεσμούς με την αρχαιοελληνική καλλιτεχνική παράδοση είτε από την άποψη της θεματολογίας είτε και της τεχνοτροπίας. Αναζητήστε ένα έργο από την πρωτοβυζαντινή, τη μεσοβυζαντινή και την υστεροβυζαντινή περίοδο αντιστοίχως (συνολικά 3 έργα), με χαρακτηριστικά τα οποία να τεκμηριώνουν την ως άνω άποψη, και, αφού τα περιγράψετε και τα αναλύσετε τεχνοτροπικά, να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τα στοιχεία εκείνα που τα συνδέουν με την τέχνη της αρχαιότητας. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τα αίτια των επιδράσεων που διαπιστώσατε, με βάση το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο των έργων.

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Θα ανασταλεί η λειτουργία του Ε.Α.Π. από Σεπτέμβρη;

Επιστολή μελών ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π. προς την Διοίκηση του Ε.Α.Π. και την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα, με αφορμή την επικείμενη έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Εφετείο Πατρών:


Την Παρασκευή, 9 Ιουλίου, συζητήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, η αίτηση ακυρώσεως του προπτυχιακού φοιτητή του ΕΑΠ κ. Αναστασίου Λιάλιου, σχετικά με την συνταγματικότητα ή μη της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών του ΕΑΠ στις ιδιαίτερες δαπάνες της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΕΛΠ 10 - Περί απαξίωσης του Βυζαντίου

ΘΕΜΑ:

Στο πανεπιστημιακό βιβλίο (τ. Β’, σ. 252) διατυπώνεται η θέση ότι η ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας «ως το 19ο αιώνα, γράφτηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και από την ιστοριογραφία τη διαμορφωμένη στο δυτικό θρησκευτικό περιβάλλον και από την ιστοριογραφία την επηρεασμένη από το διαφωτισμό και τον κλασικισμό. Τις εκτιμήσεις αυτές αρχικά, το 19ο αιώνα, αποδέχτηκε και η ελληνική διανόηση».

Σε ένα δοκίμιο οκτώ περίπου σελίδων να αναλύσετε την παραπάνω θέση αναπτύσσοντας τα ακόλουθα σημεία:
α) τα ιστορικά αίτια της αποστασιοποίησης ανάμεσα στο δυτικό θρησκευτικό περιβάλλον και στη βυζαντινή ορθόδοξη Ανατολή,
β) τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής ιδεολογίας και κοσμοαντίληψης που έρχονταν σε αντίθεση προς τις πεποιθήσεις του Διαφωτισμού,
γ) τους λόγους που οδήγησαν και τους Έλληνες διανοούμενους των αρχών του 19ου αιώνα να προσχωρήσουν στην απαξίωση του Βυζαντίου.